Lekcja treningu pamięci w Polskim Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze.
19-01-2019